See Our Steer Course Video online!

- make sense of IT

Steer er et IT-konsulentselskap som arbeider med prosjekt- leveranser innenfor Microsoft Dynamics CRM - SharePoint - Microsoft Lync - Office 365 og Intune.